| รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีและงดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 15 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จึงขอความร่วมมือ “งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี” โดยอนุญาตให้เฝ้าไข้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเท่านั้น ให้ใช้บัตรเยี่ยมไข้ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนผู้เฝ้าไข้ แนะนำให้ญาติ เยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีการอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล นอกจากนี้ “งด” ให้บริการ คลินิกนอกเวลาราชการ (OPD นอกเวลาฯ) ตั้งแต่ เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โทรศัพท์ 053-681027

Share: