| ผบช.ภ.5 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

    ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5) เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการตำรวจผู้ครบวาระปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

      วันนี้ (14 ก.ย.64) เวลา 10.39 น. ที่ ห้องประชุมหลวงนาถนรานุบาลตำรวจภูธรจังหวัดน่าน อ.เมืองน่านพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รองผู้บังคับการสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมี พล.ต.ต.มงคล สัมภวะมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน หัวหน้าสถานีตํารวจภูธรในสังกัด คณะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ

      พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ถือปฏิบัติเทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 อย่างเคร่งครัด และยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและมีการทำงานเป็นทีม ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

    ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ที่ครบวาระปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” สืบไป

 

Share: