| ตชด.336 จัดพิธีปิดโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ศกร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่

          ตามที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ได้ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการเรียนรู้ในห้องเรียนในลักษณะของการป้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโทษพิษของสิ่งเสพติด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางสังคม และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนมีภูมิต้านทานต่อสิ่งเสพติด และสามารถนำเอาทักษะต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ได้มอบหมายให้ ด.ต.วุฒิพันธ์ ดวงศรี ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 /ครูตำรวจแดร์ ร้อย ตชด.336 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี นางสาวอภิญญา เลาหมี่ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ อบต.สอป่อง เป็นประธานในพิธี ณ ศกร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

          ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีทั้งหมด 13 บทเรียน ได้ทำการสอนครั้งละ 1 ชั่วโมง ใน 1 บทเรียน ต่อ 1 สัปดาห์ โดยมียอดนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 4 คน

Share: