| ผู้ประกาศ

NBT North
น.ส. หทัยชนก สมมิตร
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : NBTรวม

 • นาย ภูผา วัฒนาปรีดากูล
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : #เช้านี้ที่ภาคเหนือ

 • น.ส. นรรศนันท์ ปัญญา
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • น.ส. สมัชญา หน่อหล้า
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • นาย เอกณรินทร์ ใจมะโน
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : NBTรวม

 • น.ส. ถาวรีย์ ตันตราวัฒน์
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • น.ส. ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
 • ผู้ดำเนินรายการ : สรุปข่าวรอบสัปดาห์

 • นาย สุรชัย เงินคำคง
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • นาย สุพัฒน์ เลาห์กมล
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : สุพัฒน์ชัดทุกข่าว

 • นาย ฐาปกรณ์ แก้วบ้านฝาย
 • ผู้ดำเนินรายการ : รายการข่าวภาคเหนือ

 • นาย มินทร์ ศาสตราคม
 • ผู้ดำเนินรายการ : #รอบภูมิภาค

 • ผู้ดำเนินรายการ : #เช้านี้ที่ภาคเหนือ

 • ผู้ดำเนินรายการ : #เมืองไทยดี๊ดี

 • น.ส. มัทธิดา ธรรมราช
 • ผู้ดำเนินรายการ : #แสงแห่งปณิธาน

 • ผู้ดำเนินรายการ : #NBT NORTH รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน