ข่าว

25

มิถุนายน

กองร้อย อส.เชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และ สภ.ช้างเผือก จับกุมร้านอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ

อ่านต่อ »
25

มิถุนายน

น่าน จัดกิจกรรม“Nan’s highland café crafts coffee & culture”ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

อ่านต่อ »
25

มิถุนายน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ชรบ. อำเภอฮอด

อ่านต่อ »
25

มิถุนายน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม “สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ และ BCG”

อ่านต่อ »
25

มิถุนายน

พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย LAMPHUN FOOD SAFETY” เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ »
25

มิถุนายน

ททท.สำนักงานเชียงราย ชวนนักท่องเที่ยว “แอ่วเจียงฮาย สบายๆ สไตล์หน้าฝน Wow Chiang Rai in Green Season"

อ่านต่อ »

ผู้ประกาศ

ดูทั้งหมด
น.ส. นรรศนันท์ ปัญญา
น.ส. ถาวรีย์ ตันตราวัฒน์
น.ส. ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
นาย สุรชัย เงินคำคง
นาย ฐาปกรณ์ แก้วบ้านฝาย