ข่าว

31

มีนาคม

เชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"

อ่านต่อ »
15

เมษายน

รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน 15 เมษายน 2564

อ่านต่อ »
15

เมษายน

รายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ 15 เมษายน 2564

อ่านต่อ »
14

เมษายน

ข่าวภาคเหนือ 14 เมษายน 2564 เชียงใหม่ พนักงานขับรถรับจ้างสี่ล้อแดงตัดผมเสริมรายได้

อ่านต่อ »
14

เมษายน

ข่าวภาคเหนือ 14 เมษายน 2564 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนภาคเหนือ

อ่านต่อ »
14

เมษายน

ข่าวภาคเหนือ 14 เมษายน 2564 ลำพูนจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

อ่านต่อ »

ผู้ประกาศ

ดูทั้งหมด
น.ส. นรรศนันท์ ปัญญา
น.ส. ถาวรีย์ ตันตราวัฒน์
น.ส. ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
นาย สุรชัย เงินคำคง
นาย ฐาปกรณ์ แก้วบ้านฝาย