ข่าว

17

สิงหาคม

น่านประชุมเตรียมพร้อมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

อ่านต่อ »
17

สิงหาคม

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

อ่านต่อ »
17

สิงหาคม

พช.ฝาง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล ฝาง..//

อ่านต่อ »
17

สิงหาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน  ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาตำบลสะเนียน ภายใต้หลัก คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

อ่านต่อ »
17

สิงหาคม

ธอส. ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน​มู่หลาน

อ่านต่อ »
17

สิงหาคม

น่าน ขับเคลื่อนในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดน่าน

อ่านต่อ »

ผู้ประกาศ

ดูทั้งหมด
น.ส. นรรศนันท์ ปัญญา
น.ส. ถาวรีย์ ตันตราวัฒน์
น.ส. ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
นาย สุรชัย เงินคำคง
นาย ฐาปกรณ์ แก้วบ้านฝาย