ข่าว

29

พฤศจิกายน

ผู้บัญชาการทหารบก  ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน และและเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนพื้นที่ห่างไกลจังหวัดน่าน

อ่านต่อ »
29

พฤศจิกายน

เชียงใหม่ จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Northern Long Stay Fair 2021 ที่ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

อ่านต่อ »
29

พฤศจิกายน

สภาลมหายใจเชียงใหม่ พบสื่อฯ สื่อสารแนวทางการแก้ไขฝุ่นควัน

อ่านต่อ »
29

พฤศจิกายน

ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ป้องกันการเสียชีวิต

อ่านต่อ »
29

พฤศจิกายน

จังหวัดพะเยา ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้า มุ่งพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจฐานราก เปิดหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ "วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย" อำเภอเมือง จังหวัด

อ่านต่อ »
29

พฤศจิกายน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ จังหวัดน่าน

อ่านต่อ »

ผู้ประกาศ

ดูทั้งหมด
น.ส. นรรศนันท์ ปัญญา
น.ส. ถาวรีย์ ตันตราวัฒน์
น.ส. ประสิตา ช่วยประดิษฐ์
นาย สุรชัย เงินคำคง
นาย ฐาปกรณ์ แก้วบ้านฝาย